Kaarskensprocessie te Baarle-Hertog-Nassau.

Ook dit jaar organiseert Baarle weer haar traditionele Kaarskensprocessie.

Dit evenement vindt altijd plaats in de vakantietijd, nu op 19 augustus en is voor de hele grensstreek uniek te noemen.

De stichting “de Vrienden van Lourdes” organiseert elk jaar deze prachtige, feeërieke processie in het Belgisch/Neder­landse tweelingdorp Baarle-Hertog-Nassau, genaamd “De Kaars­kensprocessie”. Deze omgang vindt al sinds jaar en dag de eerste zondag na 15 augustus plaats, dit jaar dus op zondag 19 augustus.

De schooljeugd van de beide Baarles, zorgen voor het klassieke deel van de processie én voor de uitbeelding van het leven van Bernadette Soubirou. Met 7 evocaties wordt in stappen het leven van Bernadette uitgebeeld, waarvan er drie op wagens tot uitvoer worden gebracht. Traditiegetrouw trekt de processie in het duister door het centrum van Baarle, waarbij Flambouwen de evocaties verlichten en de honderden kaarsjes van de pelgrims een feeëriek schouwspel geven. In de processie zijn het de schoolkinderen die de uitvoering voor hun rekening nemen, gevolgd door het schrijn met Maria, voorafgegaan door een groep bruidjes die bloemen op de weg strooien. Daaraan aansluitend lopen de priesters uit de omgeving, waarna de pelgrims en belangstellenden kunnen aansluiten. Vanaf 18.30 uur hoort U door het centrum van het dorp stemmige muziek via luidspre­kers die langs de gehele route hangen. U kunt dan bovendien bij de Belgische kerk een kaars met een kapje kopen, waarmee U het werk van de Vrienden Van Lour­des steunt. De kapjes rond de kaarsen die de pelgrims meedra­gen, zijn afkomstig uit Lourdes, wat op zich al voor een speci­ale sfeer zorgt.
Verder wordt langs de route de straat­verlich­ting ge­doofd, waardoor de processie een intiem karakter heeft, want naar­mate de pro­cessie vordert, valt de avond. U mag een stukje mee oplopen of rustig langs de weg alles gade slaan; er zijn geen kosten aan verbonden. Rond 21.45 u, bij het zingen van het Salvé Regina, wordt het plein rond de kerk verlicht door honderden kaarsen.

De Kaarskensprocessie wordt voorafgegaan door een plech­tige eucharistieviering die precies om 20.00 uur begint in de St. Remigiuskerk.

Tot slot nog een overzicht van de te volgen route: het begin­punt is de Sint Remigiuskerk te Baarle-Hertog en verder door de Kerkstraat – Stationsstraat – Nieuwstraat – Singel – Molenstraat – Amalia van Solmsstraat (BH) – Hertog Hendrik 1 plein (BH) – Pastoor van Herdegomstraat (BH) – Kerkstraat (BN) – Désiree Gee­raertstraat (BN) – Singel (BN/BH). Het eindpunt is aan de noordzijde van de Sint Remigiuskerk.

Aanvullende informatie kan U krijgen bij:
Cilia Theeuwes en Wil Moonen

[email protected]

Reacties

reacties