Het beekdal van de Chaamse Beek is in het beheer bij Natuurmonumenten. Het Chaamse Bekenstelsel bestaat uit veel natte natuur met kruidenrijke graslanden, houtwallen, poelen en knotwilgen.

’t Reservaatje

Ook in dit kleine natuurgebied (in de directe omgeving bekend als ’t Reservaatje) treft u elementen aan van het beekdallandschap. Door het Reservaatje loopt de blauwe wandelroute met informatiepanelen over poelen, houtwallen en het beekdallandschap. Een deel van de route gaat over een vlonderpad, bij een poel, om de natuur nog beter te kunnen beleven. De Laag Heiveltse Beek stroomt tussen ’t Reservaatje en de bebouwde kom van Chaam. Hier verbindt de beek kleine natuurgebieden, waardoor planten en dieren zich beter kunnen verplaatsen. Op deze manier ontstaan op meerdere plekken sterke populaties en blijven soorten behouden voor een gebied.

Begrazing

Een deel van de wandelroute gaat door een begrazingsgebied. In de lente en de zomer lopen hier koeien. Op deze manier wordt het gras op een natuurlijke manier kort gehouden, besmet en belopen. Zo zorgen de dieren voor een gevarieerd landschap. Deze variatie biedt weer volop kansen voor veel plant-en diersoorten, zoals verschillende kruidensoorten, vleermuizen en bosbeekjuffers.

Laat de koeien rustig hun werk doen en houdt afstand. Benader en voeder ze niet. Door middel van klaphekjes kunt u het begrazingsgebied betreden en weer verlaten.

Samenwerking

Natuurmonumenten is de trotse eigenaar van dit kleinschalige beekdallandschap. Samen met bewoners van woonzorgboerderij De Schans en vrijwilligers van natuurvereniging Mark en Leij wordt ’t Reservaatje beheert en onderhouden.

Bron: Natuurmonumenten

Reacties

reacties