De Regte Heide is een heidegebied van 250 hectare in de gemeente Goirle. Het ligt ten zuiden van Tilburg in de provincie Noord-Brabant tegen de grens met België. Samen met andere gebieden vormt het een aaneengesloten natuurgebied van 876 hectare dat bestaat uit heide, moerassige beekdalen en loof-en naaldbossen.

Geschiedenis

Op de Regte Heide is een zevental goed zichtbare grafheuvels uit de Midden-Bronstijd (2000-700 voor Christus) te vinden. In 1935 zijn hier opgravingen verricht, waarbij grafgiften werden gevonden zoals strijdbijlen, polsbeschermers, stenen dolken, knopen en kralen. Restauratie van de heuvels vond plaats in 1998 en 1999. Vijf van de grafheuvels werd van een palenkrans voorzien.

Natuur

De vrij heuvelachtige heide kent zowel hoge en droge plekken met uitzichten als natte plekken. Onderdeel van het reservaat is het beekdal van de Oude Leij, het Riels Laag, dat over een grote lengte direct aan de heide grenst en mooie overgangen vormt. Het hoogteverschil kan tot 5 meter bedragen.

Op natte plaatsen groeien zonnedauw, klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw en beenbreek. Er zijn 28 soorten dagvlinders geteld. Belangrijke vlindersoorten zijn heideblauwtje, gentiaanblauwtje, groentje en bont dikkopje. Broedvogels zijn onder meer wulp, roodborsttapuit en veldleeuwerik. De klapekster overwintert er.

Wandelroutes

Wandelroute Rielse Dijk (rood, 3 km)

Wandelroute Tweede Dijk (rood, 4 km)

Wandelroute het Hoefke (geel, 4 km)

Wandelroute Goorstraat (blauw 4 km en rood 3 km)

Reacties

reacties