Staatsbosbeheer heeft, in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos een grensoverschrijdende wandeling uitgezet tussen Strijbeek en Meerle. Deze route is 8 km lang en is gemarkeerd.

De Strijbeekse Heide ligt tussen de Strijbeekse- en de Chaamse Beek, tegen de Belgische grens. Het gebied ligt op hogere zandgronden. Rond 1900 bestond de Strijbeekse Heide nog uit natte en droge heide met daarin gelegen vennen, natte laagten en enkele vrijstaande naaldbomen (vliegdennen). In de eerste helft van de twintigste eeuw veranderde het landschap sterk. Grote delen heide werden namelijk ontgonnen voor landbouw en bosaanleg. Staatsbosbeheer speelde bij deze bosaanleg vanaf 1932 een grote rol. Er werden veel greppels en sloten gegraven voor een snelle afwatering. Aangeplante naaldbomen konden zich hierdoor beter ontwikkelen. Door middel van runder- en schapenbegrazing wordt het gebied open gehouden en krijgt de heide de kans zich te ontwikkelen.

Het natuurgebied “den Elsakker” dankt zijn naam aan de voormalige rentmeester Wouter van Elsacker, beheerder van dit gebied (rond 1588). Nadat het gebied in de loop der eeuwen verschillende eigenaars heeft gehad, kwamen er rond 1960 plannen om het gebied te verkavelen voor de bouw van woningen. Deze plannen zijn echter niet doorgevoerd. Begin jaren 80 is het gebied aangekocht door Waters en Bossen (later agentschap voor Natuur en Bos). Het gebied is zeer divers opgebouwd.

Smokkelroute – Strijbeek 7,9 km.

Een van de wandelroutes is deze gevarieerde wandelroute door de natuurgebieden Goudberg, Elsakker en Strijbeekse heide staat in het teken van de oude smokkelroute tussen Nederland en Belgie. ONderweg passeert u onder andere het Goudbergven, de ”verdwenen” grenspaak 216b, een kunstmatige nestgelegenheid voor bijen, het Heilig Hart Kapelletje in de Elsakker en het Zwartgoor ven. U kunt deze wandelroute op verschillende punten beginnen: parkeerplaats Staatsbosbeheer (Goudbergseweg), Pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje (Goudbergseweg) of Parkeerplaats Elsakker.

Reacties

reacties