Eindelijk is het zo ver! Na lange tijd zet ons Oudheidkundig Streekmuseum zijn deuren weer open. De voorzaal van het museum kent u niet meer terug met de nieuwe verlichting, verwarming, schilderwerk enz.

De archeologische vondsten van weleer zijn opnieuw geconserveerd c.q. gerestaureerd en hebben een nieuwe plaats gekregen in de vitrines. Bij binnenkomst valt uw blik meteen op één van de mooiste urnen en wordt u verwelkomd door pastoor Binck in eigen persoon.

Een miljoenen oude steen laat u terugkeren in de Steentijd om vervolgens door de Brons- en IJzertijd in de Romeinse periode te belanden. Duidelijke teksten met toepasselijke afbeeldingen vertellen op de wanden ‘Het Verhaal van Alphen’.

Vervolgens gaat u de Middeleeuwen in met als hoogtepunt natuurlijk de Merovingische periode om te eindigen met het kerkgebeuren van Alphen, zo rond het jaar 1000. De vele archeologische vondsten in de vitrines geven een prachtig tijdsbeeld van Alphen, een dorp met een rijke geschiedenis vooral gebaseerd op de resultaten van al of niet wetenschappelijk uitgevoerd archeologisch onderzoek.

Heel blij zijn we met de bruiklenen vanuit Leiden (RMO) en het Provinciaal Depot uit Den Bosch; ze tillen ‘Het Verhaal van Alphen’ nog verder omhoog.

Jammer dat de striptekeningen die het volwassen-verhaal vertalen naar de jeugd nog niet klaar is. Maar na de officiële opening in september kunt u daarvan genieten en kunnen de kinderen een archeologen-diploma verdienen. U hoort of leest daar nog meer over of kijk op onze website www.streekmuseumalphen.nl

Via de tussengang met 17e / 18e en 19e eeuwse vondsten komt u in de achterzaal voor ‘Grootmoederstijd’ (20e eeuw); een feest van herkenning voor de ouderen onder ons. Al rondlopend ziet u: de activiteiten van de leerlooiers, het boerenleven, de timmerman en schilder, de slachter en de fietsenmaker, een winkeltje, allerlei curiosa, een unieke verzameling Brabantse kleding en mutsen, tragische voorvallen uit Wereldoorlog II, het keuken- en wasgebeuren en niet te vergeten de voormalige geschiedenis van de gemeente Alphen en Riel.

En tot slot kunt u ook nog de trap op in de consistoriekamer om terug te keren in het Katholieke geloof of plaats te nemen in een schoolbank van ons klaslokaaltje.

Kom en geniet in ons ‘Hervormd kerkje’ dat in 2016 195 jaar bestaat.

Openingstijden

Elke 3e zondag in de maand en in juli en augustus iedere zondag (behalve de 1e zondag in juli i.v.m. de jaarmarkt); steeds van 13.30 tot 16.30 uur.

Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Entree: € 2,00 p.p.; kinderen tot 14 jaar gratis. Leden hkk. ‘Carel de Roy’ eveneens gratis entree.

Op afspraak (reservering bijv.): tel. 06-53755033.

 

Toon Timmermans, vz. stg. streekmuseum alphenOnderkant formul

Reacties

reacties